Mưa đá ở Lạc Dương - Lâm Đồng. Sau trận này chắc chắn tổn thất nặng nề. Chia buồn cùng các hộ dân.

Mưa đá ở Lạc Dương - Lâm Đồng. Sau trận này chắc chắn tổn thất nặng nề. Chia buồn cùng các hộ dân.

36 View

Publish Date:
March 24, 2023
Category:
Beauty
Video License
Standard License
Imported From:
Youtube

#trending #riview #cuocsong #vietnam #trendingshorts #dexuatyoutube #youtobeshorts #thientai

By: CVH Shorts
Title: Mưa đá ở Lạc Dương - Lâm Đồng. Sau trận này chắc chắn tổn thất nặng nề. Chia buồn cùng các hộ dân.
Sourced From: www.youtube.com/watch?v=zy41agbHXeA

Did you miss our previous article...
https://virallyfe.com/beauty/o-kh-cn-gi-tphcm